Açılışa Özel 15% İNDİRİM Yeni Sezon ÜrünlerdeErkekKadın * Sadece sınırlı süre için.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Unvan: ATÖLYE AYMARA (HACER PEKER)

Adres: Akyaka Sanat Sok.Muçov No:21 Akyaka / Muğla

Telefon/Fax: 0850 255 66 11

Eposta: info@atolyeaymara.com

Alıcı: (sözleşmede bundan sonra “Alıcı” olarak anılacaktır)

Adı Soyadı /Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E-posta:

2) SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda siparişini verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen malın /ürün/ürünlerin/ hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

3) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE FİYATI
Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, tüm vergiler dâhil satış bedeli) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyat (TL) Toplam Tutar (KDV Dahil/TL)

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Kargo Ücreti:

Kargo Dahil Toplam Tutar:

4) FATURA BİLGİLERİ
Ad Soyad/Unvan:

Adres:

Faks:

E-posta:

Fatura teslim: Fatura; sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

5) SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TESLİMİ
Sözleşme, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış ürünün Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Satıcı veya anlaşmalı kargo firması aracılığıyla Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı’yı bilgilendirip onay alarak, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Sözleşme konusu ürünü tüketici mevzuatına ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Alıcı, sözleşme konusu mal /ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal /ürün/ürünleri kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal /ürün/ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal /ürün/ürünlerin özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal /ürün/ürünlerin kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Sağlık ve hijyen açısından tehlike arz edebilen ürünler, örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünlerin (yastık, yorgan, alez, bebek yorganı, bebek alezi, pet bed, paq bed yatak) ise iadesi mümkün değildir.

Malın teslimat masrafları (kargo ücreti) aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, internet sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelini Alıcı ödemekle yükümlüdür.

Kargo firmasının ürünü Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu halde meydana gelecek zarar ve sorunlardan kargo firması sorumludur.

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslimat Tarihi:

Teslim Şekli:

6) GENEL HÜKÜMLER
Alıcı tarafından siparişin verilmesi, onaylanması; İşbu siparişe konu mal /ürün/ürünle ilgili ödeme yükümlülüğü altına girdiği anlamına gelmektedir.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu kabul edilir.

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu ürünün kendisine teslim edilmiş olması halinde 3 gün içerisinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Satıcı’ya aittir.

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul eder.

İnternet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi/kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları/politikası ve şartlar geçerlidir. Alıcı tarafından internet sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

7) CAYMA HAKKI
Alıcı, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar (kargo bedeli) Satıcı’ya (Alıcı?) aittir. Alıcı, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı’ya veya Alıcı’nın gösterdiği kişi/kuruluşlara teslim edilen ürün/ürünlerin:

a) Faturası (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) (İade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzaladıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte bu sözleşmede yer alan adrese gönderilmesi gerekmektedir.)

b) İade edilecek ürün ve ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olur veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

Sözleşmeden doğan cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Cayma Hakkı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.maddesindeki özel durumlar, özel imalat ve ilgili kişinin tüketici olmaması ve/veya gerçek kişinin de mesleği için kullanması halinde yasal olarak kullanılamaz.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aynı şekilde tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan bu sebeple iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde cayma hakkının kullanılması bu ürünlerin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında) açıldıktan sonra sağlık ve hijyen açısından tehlike arz edebilen ürünler, bu ürünler; yastık, yorgan, alez, bebek yorganı, bebek alezi, pet bed, paq bed yatak olup, kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler olduğu için iadesi mümkün değildir.

Satıcı, sunmuş olduğu Mina marka yatak/bebek yatağı ürününü Alıcı’ya teslim edildikten sonra 100 gün içinde ve 7. maddede belirtilen usul ve esaslara göre iade alacağını beyan ve taahhüt eder.

9) TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların İşbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu’nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu ödeme işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

10) YETKİLİ MAHKEME
Alıcı, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya iletecektir. Alıcı, Satıcı’ya karşı (Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değerlere bağlı olarak) Kayseri İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne ya da Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

11) YÜRÜRLÜK
Alıcı, internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde İşbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:ATOLYE AYMARA (HACER PEKER)

ALICI:

TARİH: